Woonzorgcentrum

 

Dagbegeleiding De Meander

In de Meander ontvangen we ouderen die thuis wonen en die nood hebben aan ondersteuning, dagbesteding, revalidatie of opvang. We bieden een gevarieerd programma met alle aandacht voor persoonlijke interesses.

Assistentiewoningen

In de 9 assistentiewoningen is er de mogelijkheid tot zelfstandig wonen en kunt u, indien nodig, beroep doen op hulp.

Kortverblijf

In de vorm van kort- of tijdelijk verblijf kunnen wij u ondersteunen als er nood is aan tijdelijke opvang.  Wij beschikken hiervoor over 9 kamers.

Woonzorgcentrum

In het Woonzorgcentrum bieden wij  75 woongelegenheden.  Wat ook de aard van de zorgvraag is, we zoeken steeds naar een antwoord dat aansluit bij de individuele wens.  Dat kan gaan van weinig ondersteuning tot intensieve zorg of begeleiding.

 

Activiteitenkalender

Fotogalerij

Assistentiewoning
Kamer