Wonen in een buurt waar je op elkaar kan rekenen, daar hopen wij allemaal op.


Het contact met de buurt blijven behouden, dankzij de buurtcoach
De omgeving waarin we wonen is ons vertrouwd, is een stuk onze thuis. Met ouder worden is dat niet altijd even evident meer, het is soms moeilijk om contact te maken en te houden. Alles wordt een stuk minder vanzelfsprekend en dat maakt het zelfstandig thuis wonen soms moeilijk.

De buurtcoach is actief aanwezig in de buurt en werkt verbindend om de onderlinge betrokkenheid tussen buurtbewoners te onderhouden en te stimuleren. Deze aanwezigheid zorgt er ook voor dat persoonlijke vragen, behoeften en (zorg)noden vroeger en spontaner een oplossing kunnen vinden.

Door samen te werken met de buurtbewoners komt er ook een zicht op wat voor de buurt belangrijk is en kunnen wij samen projecten uitbouwen.

Meld je aan  voor onze maandelijkse publicatie "Hertoghe Actueel" of lees ze hier.
Waarvoor kan je bij de buurtcoach terecht?
Als oudere kan je met al je persoonlijke vragen die te maken hebben met jouw eigen leefsituatie terecht bij de buurtcoach. Tijdens een huisbezoek bekijkt de buurtcoach met jou wat jouw concrete vragen zijn en wordt er samen naar oplossingen gekeken.

De buurtcoach neemt ook geregeld initiatieven om buurtbewoners bij elkaar te brengen en om projecten te ondersteunen. Neem gerust contact op met de buurtcoach als je voor deze bijeenkomst wenst uitgenodigd te worden.

Waar is de buurtcoach actief?
De buurtcoach is actief binnen de driehoek: Desguinlei, Jan Van Rijswijcklaan, Generaal Lemanstraat met uitbreiding naar de bredere buurt.
Het contact met de buurt blijven behouden, dankzij de buurtcoach.
Nottebohm Buurtcoach
Nottebohm Buurtcoach
Nottebohm Buurtcoach
Buurtcoach Hertoghe is een initiatief van Nottebohm WZC met steun van de Burgerbegroting van het District Antwerpen en het Fonds Dr. Daniël de Coninck van de Koning Boudewijnstichting.
Burgerbegroting
Koning Boudewijnstichting

Meer weten over de buurtcoach


Voor een bezoek of vragen bel ons op 0485 23 05 31 of mail info(at)nottebohm.be
Nottebohm care
Jij bent voor ons een waardevol mens. We willen zien dat je hier een goed leven kan leiden, een leven dat past bij wie jij bent.

Contact