19 oct 2023

Orthopedagoog - woonleefbegeleider


Sense of Home in al zijn aspecten voor de bewoners faciliteren? Dan bij jij geknipt voor deze job!

Orthopedagoog - woon-leefbegeleider

We zijn dringend op zoek naar een enthousiaste collega met het hart op de juiste plaats en een passie voor ouderenzorg;
Wil jij deel uitmaken van een enthousiast team en een inspirerende thuisomgeving voor de bewoners bewerkstelligen?
Dan ben jij de persoon die we zoeken!

 

Functieomschrijving

Nottebohm WZC

Woonzorgcentrum Nottebohm is een verhaal van bewoner, familie, medewerker, organisatie, kortom: van en voor mensen!

In onze “zorg” - zorgen voor en met elkaar - streven wij ernaar een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te bieden voor de mensen die hier wonen en thuis zijn.
Thuis voelen, thuis zijn... een zorg van ons allemaal, een kunst van individuen die samen een groep vormen, die allen ‘goede zorg’ willen geven vanuit zichzelf, vanuit eigen normen en waarden.

Leefgroep 2B is een woon- en leefeenheid van en voor 24 bewoners en hun familie. Hier wonen voornamelijk ouderen met dementie, maar ook mensen die meer nood aan stuctuur hebben.

Functieomschrijving

Wat kan jouw uitdaging hier zijn als orthopedagoog?

De bewoners van het WZC Nottebohm zijn op zoek naar een enthousiaste orthopedagoog.
Je maakt deel uit van het paramedisch team en team wonen en leven. Jouw rol speelt zich af in relatie met de bewoner, zijn context en het team.

Als mentor begeleid je bewoners bij het vormgeven van hun leven in Nottebohm.  Je heet de bewoner welkom en gaat in gesprek met hem.  Je verkent wat de bewoner belangrijk vindt en bekijkt met hem waar en hoe hij nog van betekenis wil en kan zijn voor anderen.  Je bent aanwezig voor de bewoner en waakt erover dat de bewoner de eigen regie in handen blijft houden en zijn autonomie behoudt in de mate van het mogelijke. Je gaat in gesprek met het netwerk van de bewoner en bouwt het mee uit indien nodig.  Op die manier zorgt je ervoor dat de bewoner zich beluisterd voelt, gezien weet en zichzelf kan zijn. De ondersteuning wordt aangepast aan de specifieke kwetsbaarheid van de bewoner. 
Het bewonersboekje, het levensverhaal en het welbevindengesprek zijn de werkinstrumenten van de mentor.

Je begeleidt de bewoner en zijn context bij het uitbouwen van een leven in deze nieuwe woon-leef context.  Je werkt vanuit de waarden, verwachtingen, mogelijkheden en interesses van de bewoner erover wakend dat de regie in handen van de bewoner blijft. De eigenheid van de bewoner wordt op die manier ondersteund, ook in de laatste fases van zijn leven.
Je handelt vanuit de drie pijlers van het sense-of-home model. Vanuit een orthopedagogisch kader wordt er gezocht naar de specifieke behoefte van elke bewoner om zorg op maat te bieden. Het kritisch durven kijken naar de dagbesteding van de bewoners is essentieel. Hierbij is het ook jouw taak het team te informeren over de doelstelling achter elke activiteit/handeling.

Profiel

 • Je bent geboeid door het werken met ouderen.
 • Samen met de bewoner, de familie en je collega's bekijk je wat nodig is om in het woonzorgcentrum een goed leven te leiden. Je wordt hierin ondersteund door jouw verantwoordelijke.
 • Communicatie, uitwisseling en overleg neemt bij ons een belangrijke plaats in. Hierbij gaat de aandacht ook uit naar wat voor jou van tel is.
 • Openstaan voor ontwikkeling, vorming en bijscholing is wenselijk om te blijven groeien in de functie.
 • de nodige kwalificatie, nl. diploma orthopedagogie, je talenten en passie voor bejaarden, je persoonlijkheid die een 'perfect match' is met de visie van onze organisatie, een teamplayer in hart en nieren

Jobgerelateerde competenties

 • Zorgen voor een aangenaam aangepast leefklimaat in de leefgroep
 • Aangepaste activiteiten bedenken en aanbieden aan de bewoners, evenwichtig afgewisseld met rustmomenten en momenten van individuele aandacht
 • Maaltijden en lichte maaltijden aan de persoon met een zorgbehoefte volgens de noden of het zorgplan bedelen
 • De persoon met een zorgbehoefte bij de activiteiten van het dagelijks leven helpen
  Veranderingen in de toestand van de persoon met een zorgbehoefte observeren
 • De algemene toestand van de persoon met een zorgbehoefte opvolgen
 • De verpleegkundige informeren over afwijkende symptomen of over risico’s voor vallen, verwondingen, ...

Persoonsgebonden competenties

 • Plannen en organiseren
 • Creativiteit
 • Communiceren
 • Verantwoordelijkheid
 • Resultaatgerichtheid
 • Analyseren
 • Diversiteit
 • Kritisch denken
 • Zelfstandigheid
 • Samenwerken
 • Flexibiliteit
 • Klantgerichtheid

Aanbod

 • Een gevarieerde job met voldoende uitdaging en toffe collega's
 • Contract van onbepaalde duur
 • Deeltijds : 19 à 22 u/week – aantal uren en dagen is bespreekbaar (mogelijkheid tot zelfroostering)
 • Weekendwerk
 • Marktconform salaris (met overname van relevante anciënniteit)
 • Woon-werkvergoeding
 • Anciënniteitsverlof
 • Hospitalisatieverzekering na 1 jaar indienst


Vereiste studies
 • prof. bachelor orthopedagogie
Werkervaring
 • geen ervaring vereist
Talenkennis
 • Nederlands (goed)
Contract
 • Vaste Job
 • Contract van onbepaalde duur
 • Deeltijds - 19 à 24 uren per week
 • 2 ploegenstelsel (steeds tussen 8u00 en 19u30)
 • Weekend
Plaats tewerkstelling

Biartstraat 2
2018 Antwerpen


Waar en hoe solliciteren?


Contact: Nikie Sjoholt

Via e-mail: nikie.sjoholtat)nottebohm.be
Per brief
Per telefoon: 03 259.18.13
Solliciteren met CV

Nottebohm care
Jij bent voor ons een waardevol mens. We willen zien dat je hier een goed leven kan leiden, een leven dat past bij wie jij bent.

Contact