• by:
  • July 13th, 2020
  • Category: Sense of Home

A Sense of Home


Jan Steyaert schreef dit artikel over Nottebohm Wzc voor sociaal.net. over het thuisgevoel in een woonzorgcentrum. We werken in Nottebohm sinds 2 jaar rond A Sense of Home.

Dit woonzorgcentrum creëert een echt thuisgevoel

Sense of Home Nottebohm

Even een korte introductie over A Sense of Home.

Om je echt ergens thuis te voelen zijn er een aantal zaken belangrijk. 

  1. Baas op eigen kamer: Eigen keuzes maken, je eigen ruimte hebben en daar je plekje van maken
  2. Samen in Nottebohm: Verbinding maken met de mensen de om je heen leven en werken, jezelf kunnen zijn bij hen, nieuwe contacten kunnen en mogen leggen.
  3. Band met de samenleving: Verbinding maken met de wereld buiten Nottebohm.
Dit inzicht maakt dat we samen met de bewoners werk kunnen maken van het thuisgevoel in Nottebohm. In de volgende uitgaven van Nottebohm Actueel zal hierover regelmatig iets terug komen.

Jan Steyaert schreef op 18 februari dit artikel over Nottebohm Wzc voor sociaal.net over het thuisgevoel in een woonzorgcentrum.

Nottebohm care
Jij bent voor ons een waardevol mens. We willen zien dat je hier een goed leven kan leiden, een leven dat past bij wie jij bent.

Contact